Internistička-kardiološka ordinacija

Specijalistička ordinacija u oblasti interne medicine „Medisin“ je moderna ordinacija, klasičnih pogleda na medicinsku struku i nauku. Moderna - jer je opremljena savremenim aparatima za dijagnostiku i lečenje, a klasična u smislu posvećenosti bolesniku u naporu da se poboljša i unapredi njegovo zdravlje, a samim tim i kvalitet života.

 

Zašto Medisin?

• Karakteristika ordinacije MEDISIN je multidisciplinarni pristup u postavljanju dijagnoze i izboru adekvatne terapijske strategije za pacijenate sa različitim kliničkim manifestacijama.

• Reprezentativna vrednost ordinacije MEDISIN je tim najvišeg nivoa stručnih i naučnih kompetencija u dijagnostici i lečenju kompleksnih koronarnih oboljenja.

• Karakter radnog ambijenta ordinacije MEDISIN je podređen potrebama struke i potrebama pacijenata - pruža potpunu privatnost i vrhunski medicinski tretman.

• Specifična komplementarna znanja i iskustava, timski rad i poštovanje načela medicinske etike, smatramo najboljim putem do sledećeg nivoa uspeha ordinacije MEDISIN.

 

Izdvajamo

Unificirana kardiološka platforma sa integrisanim sistemom za arhiviranje medicinskih dokumenata uključuje: EKG, EKG ISS (skrining iznenadne srčane smrti); Ergo test, Holter EKG i TA sistem 3/7/12, 24h (do 7 dana) i Cardiopoint softver integrisanih modula.

Pročitajte više..

Test fizičkim opterećenjem je dijagnostička metoda kojom se ispitanik izlaže fizičkom opterećenju što predstavlja napor za srce pa se mogu ispoljiti znaci oboljenja srca. Fizičko opterećenje je standardizovano i test traje dok se ne postigne određeni stepen opterećenja prema Protokolu.

Pročitajte više..

Spirometrija je dijagnostička procedura kojom se ispituje disajna funkcija pluća. Koristi se za dijagnozu bolesti pluća i disajnih puteva (hronične opstruktivne bolesti pluća, astme, restiriktivnih bolesti pluća), procenu težine bolesti, praćenje efekata primenjene terapije.

Pročitajte više..

Ultrazvučni aparat (Siemens Acuson) premium performansi. Koristi se i za stres ehokardiografski test kao i za farmakološki stres test.

Pročitajte više..